Akepriser

Priser kjelkekjøring
2 turer -  kr. 160,-
1 time  -  kr. 250,-
2 timer -  kr. 320,-

ALDERSGRENSE 10 ÅR.
Hjelm, heiskort og kjelke er inkludert i prisen.Follow us