Fulufjellet Hytteservice


Fulufjellet Hytteservice tilbyr tjenester som:

VAKTMESTERTJENESTE:

   Snekkeroppdrag

   Måking av veranda

   Måking av tak

   Strøing og måking av innkjørsel

   Brøyting

   Vedlikehold av torvtak (kalking, gjødsling, slåing av gress)

   Feiing av skorstein

   Arbeid med utearealer

   Maling/Beising

   Behandling av verandagulv

   Tilsyn etter utleie

   Administrering av utleie av din hytte

   Alle typer rengjøring

   Nøkkelservice

   Annet arbeid

 

For spørsmål om Fulufjellet Hytteservice kan du kontakte

admin@fulufjellet.no 

telefon kontor 95998119

Follow us