Graving og grusing

Vi utfører både store og små grave og gruse oppdrag.

  • Alt innen gravearbeid.

  • Masse transport.

  • Utgraving av tomter.

  • Vei, vann og kloakk.

  • Vi leverer grus, pukk, singel og matjord.


For spørsmål om Graving og Grusing kan du kontakte

Jan Erik Nordnes på janerik@fulufjellet.no eller tlf. 959 98 119


Follow us