SnøscooterGUIDET SCOOTERTUR 2022/ 2023
Kr 1 990 per scooter for en 3 timers tur inkludert drivstoff
Mandag - fredag kl 10 og kl 14
Prisen gjelder for minimum 3 scooter per tur ellers er det kr 600.- i tillegg.
Vi legger opp til en stopp halvveis hvor vi spiser lunsj. ( pris på mat kommer utenom).
Plass til 2 på hver scooter. 


Ledavgift, bensin, forsikring og lån av hjelm inngår i prisene. 

Vi anbefaler likevel å ta med egen hjelm (CE-godkjent skihjelm) og briller. 

Scooterbevis/førerkort må framlegges ved leie.

Aldersgrense: 16 år

 

Vil tilbyr også leie av snøscootere. For å kjøre selv uten guide trenger man mye erfaring, samt snøscooter-førerkort. 

Ta kontakt ved forespørsler. 

 

Bestilling skal skje på e-post til drift@fulufjellet.no

Vi bekrefter leien fra denne e-post.

All leie skal betales ved utlevering av scooter.


Avbestilling: Inntil 7 dager før leieperioden, kr 500/scooter

                           0-6 dager før leieperioden betales halv pris av leiebeløpet                    

                           Såfremt det framlegges sjukmelding, blir leietaker ikke belastet for bestilt snøscooter(e).

 

Utleier har rett til å annullere leien hvis vær- og føreforhold ikke er akseptable.

Fra vintersesongen 2017-2018 vil Ljørdalsføret som det eneste dalføret i Trysil  ha scooterled. I den forbindelse vil Fulufjellet kunne tilby scooter utleie.  Det er mulighet for overnatting på Ljøratunet og det er åpen kafe i Fulufjellet Alpinsenter.

Scooter ledene er utarbeidet av Ljøradalen Snøscooterklubb.  Ledene er lagt slik at de ikke kommer i konflikt med hytteområder eller vil være til sjenanse for skigåere. 

Follow us